Privacybeleid

PRIVACYVERKLARING ROND GEGEVENSBESCHERMING

Laatst bijgewerkt: 30 april 2021

Sciensus Rare maakt deel uit van de Healthcare At Home-bedrijvengroep* en is gespecialiseerd in:

 • Klinische proeven thuis
 • Toegang tot geneesmiddelen
 • Beheer op maat van de leveringsketen
 • Ondersteuning van patiënt en familie
 • Toezicht op resultaten thuis

We verbinden ons ertoe ervoor te zorgen dat uw privacy beschermd is. Alle persoonlijk identificeerbare informatie over u, die u ons verstrekt wanneer u onze website bezoekt en/of die u ons verstrekt in uw algemene zakelijke activiteiten met ons, zullen enkel gebruikt worden overeenkomstig deze privacykennisgeving.

Deze privacykennisgeving beschrijft welke informatie wij over u verzamelen, hoe we ze gebruiken, waarom we ze nodig hebben, met wie we ze delen en hoe lang we ze bewaren.

Waarom verzamelen we uw informatie?

We moeten verplicht specifieke, relevante persoonlijke informatie verzamelen om onze service te kunnen verlenen en onze relatie met u te beheren. Wanneer we uw persoonsgegevens bewaren of gebruiken, doen we dit bij de start van onze interactie als Databeheerder. Het kan zijn dat we onze privacykennisgeving van tijd tot tijd aanpassen. U kunt op de hoogte blijven van alle bijwerkingen door naar deze pagina terug te komen.

Welk type informatie hebben we?

 • Naam – persoonsgegevens
 • Functietitel – persoonsgegevens
 • E-mailadres – uw zakelijke informatie in de domeinnaam, naast uw eigen naam
 • Telefoonnummer – uw zakelijke informatie
 • Geslacht – persoonsgegevens
 • Digitale Handtekening met inbegrip van IP-adres
 • Professionele registraties en/of licenties
 • Gebruikersnaam, login-gegevens
 • Rapporten van uw aanwezigheid op eventuele evenementen of conferenties

We kunnen ook de volgende informatie over u en andere verzamelen:

 • Rapporten over communicatie van, naar of met betrekking tot u wanneer wij in interactie treden in het kader van de diensten die we aan u verlenen.
 • We bouwen met al onze klanten nauwe relaties op. In dat kader is het mogelijk dat u ons andere informatie meedeelt, zoals geboortedatum om te kunnen vieren (verjaardagen) of uw persoonlijke interesses (bijvoorbeeld uw hobby's).
 • Het kan zijn dat u uw patiëntinformatie met ons deelt (nl. naam, geneesmiddel, dosis, duur), die kan opgenomen zijn in uw certificaat bij de nationale regelgevende instanties die wij gebruiken om indien nodig de officiële goedkeuring door uw nationale instantie te bevestigen. Wanneer u deze informatie met ons deelt, bevestigt u dat u de noodzakelijke wettelijke redenen hebt om deze informatie te verwerken en dat u aan alle GDPR-verplichtingen voldoet om deze gegevens met ons te delen.

Hoe komen we aan de informatie en waarom hebben we ze?

Het merendeel van de persoonsinformatie die wij verwerken, wordt ons rechtstreeks door u verstrekt wanneer u zich bij ons registreert, zodat wij onze diensten aan u kunnen verlenen. U kunt ons uw persoonsgegevens ook geven in het kader van onze algemene zakelijke relatie met u als klant.

De informatie die we van u ontvangen over uw professionele registraties en/of licenties is vereist om indien nodig de officiële goedkeuring door uw nationale instanties te bevestigen.

Het kan zijn dat we van tijd tot tijd verwijsinformatie van andere clinici ontvangen die contactgegevens leveren over andere beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg en belangrijke contactpersonen. Indien u een clinicus doorverwijst, moet u ervoor zorgen dat wanneer u informatie over anderen deelt, u hen op de hoogte brengt dat u deze informatie deelt en hen een koppeling naar/kopie van deze privacykennisgeving bezorgen. Wij kunnen u hier indien nodig bij helpen.

Wat doen we met de informatie en waarom hebben we ze nodig?

Doel

Gebruikte persoonsgegevens

Wettelijke basis voor de verwerking

Om u onze dienst te verlenen en uw akkoord met onze algemene voorwaarden te registreren.

Contactgegevens, functietitel, geslacht en digitale handtekening met inbegrip van IP-adres.

Dit is nodig om het voor ons mogelijk te maken om ons contract te beheren en uit te voeren om diensten te verlenen (GDPR Artikel 6 1.b).

Om uw professionele registratie of licentie te valideren.

Registratienummer of certificaat, met inbegrip van patiëntnaam indien vereist door uw nationale instantie om u toestemming voor levering te verlenen.

Wettelijke verplichting: De verwerking is nodig zodat wij onze wettelijke verplichtingen kunnen nakomen - Goede distributiepraktijken voor geneesmiddelen voor humaan gebruik (2013/C 343/01)

(GDPR Artikel 6 1.c).

Om het voor u mogelijk te maken u bij ons te registreren en een contract aan te gaan terwijl u onze webdiensten gebruikt.

Login-gegevens (gebruikersnaam, e-mailadres, wachtwoord), voorkeurstaal, contactgegevens.

Dit is nodig om het voor ons mogelijk te maken om ons contract te beheren en uit te voeren om diensten te verlenen (GDPR Artikel 6 1.b).

Om onze dienstverlening aan u te verbeteren, voeren we klantenenquêtes uit die ons helpen om onze benadering in het beheer van kwaliteitsservice te plannen.

Antwoorden op tevredenheidsenquêtes van klanten.

We hebben een legitiem belang waardoor we de service die we onze klanten verlenen, kunnen verbeteren (GDPR Artikel 6 1.f).

We heeft toegang tot de gegevens?

Uw persoonsgegevens blijven beperkt tot een selecte groep medewerkers van Healthcare at Home die binnen Healthcare at Home en ons Internationale Klantenserviceteam werken.

Het kan zijn dat we u informatie delen met een selectie externe partijen, die wij gebruiken om uw persoonsgegevens in onze naam te verwerken (bv. onze webhost, onze externe provider voor digitaal ondertekenen). Wanneer gebruik gemaakt wordt van een externe dataverwerker / telkens wanneer uw gegevens worden gedeeld, zorgen wij ervoor dat zij werken op basis van contractuele beperkingen met betrekking tot vertrouwelijkheid en beveiliging, naast verplichtingen die door wetgeving rond databescherming wordt opgelegd.

We kunnen informatie delen met regelgevers wanneer wij het verplicht zijn dit te doen in het kader van een verplichte audit voor een specifiek bevel.

We kunnen ook geaggregeerde gegevens verzamelen, gebruiken en delen voor willekeurige doeleinden. Deze gegevens zijn anoniem, wat betekent dat u op basis hiervan niet rechtstreeks of onrechtstreeks kunt geïdentificeerd worden.

Hoe bewaren wij uw informatie?

Uw informatie wordt veilig bewaard in het VK. Van tijd tot tijd kan deze informatie ook binnen de EU worden verwerkt. Wanneer wij uw gegevens delen met andere organisaties binnen de Healthcare at Home-groep, doen we dit onder bescherming van onze Bindende Zakelijke Regels (GDPR Artikel 47), waarbij we voor de volledige Groep eenzelfde niveau van beveiliging garanderen. We delen uw informatie niet met ontvangers buiten de EER of het VK.

We bewaren uw registratie-informatie gedurende 5 jaar (vanaf de datum dat u zich bij ons registreert) om aan onze verplichtingen rond Goede distributiepraktijken te voldoen. Wanneer uw registratie bij ons niet is gelukt en er geen bestellingen worden geplaatst, bewaren wij uw gegevens gedurende 6 maanden. Al uw informatie die wordt geregistreerd in het kader van onze tevredenheidsenquêtes voor klanten zal maximaal 6 maanden bewaard worden.

Uw rechten:

Volgens de wetgeving rond gegevensbescherming beschikt u over rechten, zoals:

 • Uw recht van inzage - U hebt het recht om ons te verzoeken om kopieën van uw persoonsgegevens.
 • Uw recht van rechtzetting - U hebt het recht om ons te verzoeken informatie die volgens u onjuist is, recht te zetten. U hebt ook het recht ons te verzoeken om informatie, waarvan u denkt dat ze niet volledig, is aan te vullen.
 • Uw recht van verwijdering - U hebt in bepaalde omstandigheden het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen.
 • Uw recht van beperking van verwerking - U hebt in bepaalde omstandigheden het recht om ons te verzoeken de verwerking van uw informatie te beperken.
 • Uw recht van bezwaar tegen verwerking - U hebt in bepaalde omstandigheden het recht om u te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Uw recht van overdraagbaarheid van de gegevens - U hebt in bepaalde omstandigheden het recht om ons te verzoeken de informatie die u ons hebt verstrekt, aan andere organisaties of aan u over te dragen.

U hoeft geen kosten te betalen om uw rechten uit te oefenen. Indien u een verzoek indient, hebben wij een maand de tijd om u van een reactie te dienen. We hebben het recht deze periode indien nodig met twee maanden te verlengen. In dat geval zullen wij u hier binnen een maand over inlichten en u onze reden voor de vertraging meedelen.

Indien u meer informatie wenst over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken of indien u een verzoek wenst in te dienen, neem contact op met DPO@hah.co.uk of telefonisch via +44(0)800 917 4980.

Hoe dient u een klacht in?

Indien u niet tevreden bent met hoe wij uw gegevens hebben gebruikt, hebt u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit die gevestigd is ofwel in uw land van verblijf, uw werkplek of de plaats waar uw gegevens verwerkt worden. De toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming in het VK is de Information Commissioner's Office (ICO).

Adres van het ICO:

Information Commissioner’s Office

Wycliffe House

Water Lane

Wilmslow

Cheshire

SK9 5AF

Telefoonnummer hulplijn: 0303 123 1113

U vindt hier een lijst van alle toezichthoudende autoriteiten voor elke EU-lidstaat.

* Bedrijvengroep Healthcare at Home: Indien u zich buiten het VK bevindt, is Sciensus International B.V. (een in Nederland geregistreerde vennootschap met Bedrijfsregistratienummer 34363537) de entiteit waarmee u een contract aangaat wanneer u zich op het Sciensus Rare Axcess Portal registreert. Indien u zich in het VK bevindt, is Healthcare at Home Ltd (een in Engeland en Wales gevestigde vennootschap met Bedrijfsregistratienummer 02759609) de entiteit waarmee u een contract aangaat wanneer u zich op het Sciensus Rare Axcess Portal registreert. Bij de verwerking van uw registratie, die persoonsgegevens bevat, handelen Healthcare at Home Ltd en Sciensus Rare Axcess B.V. samen als databeheerders. Healthcare at Home is bij de Britse toezichthoudende autoriteit (Information Commissioner’s Office) geregistreerd onder het nummer Z6896758. Ook Sciensus GmbH handelt als verwerker bij het verwerken van uw registratie, die persoonsgegevens bevat.