Gebruiksvoorwaarden

Laatst bijgewerkt: 30 april 2021

Sciensus Rare (“SR”, “ons” of “onze”) Centrale Gebruiksvoorwaarden (“Terms”) van ons Sciensus Rare Axcess-portaal

U ('u') dient onderhavige Voorwaarden aandachtig te lezen voordat u ons Sciensus Rare Axcess-portaal ("Portaal") en onze diensten ("Diensten") gebruikt. Zij vormen namelijk de basis die wij gebruiken om ons Portaal en onze Diensten aan u verstrekken. Indien u zich er niet in kunt vinden of indien u niet akkoord gaat met deze Voorwaarden, dan dient u het Portaal te verlaten en met ons contact op te nemen om uw bezwaren te bespreken en na te gaan hoe wij u van dienst kunnen zijn.

Onderhavige Voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers (inclusief u) van ons Portaal. Onderhavige Voorwaarden moeten samen met onderstaand vermelde aanvullende voorwaarden gelezen worden.

Door gebruik te maken van het Portaal stemt u met onderhavige Voorwaarden in, samen met onderstaande aanvullende voorwaarden, die ook van toepassing zijn en verwerkt zullen zijn in onze overeenkomst met u:

Elke verwijzing naar 'deze (of onderhavige) Voorwaarden' omvat al deze voorwaarden (naargelang van toepassing). Woorden worden gedefinieerd wanneer zij voor het eerst in onderhavige Voorwaarden verschijnen en in de rubriek Definities (zie rubriek 17).

1. WIE ZIJN WE EN HOE KUNT U CONTACT MET ONS OPNEMEN

Wie zijn we?

Alle diensten die op dit Portaal worden vermeld, worden door Sciensus Rare* verstrekt.

Hoe kunt u contact met ons opnemen .

Om met ons contact op te nemen, kunt u e-mailbericht versturen naar contact-rare@sciensus.com of telefoneren naar ons team voor klantenservice op het nummer 00 800 500 600 30. Voor andere opties gaat u naar Contact opnemen .

We kunnen met u contact opnemen via telefoon, e-mail of brief, waarbij we gebruik maken van de contactgegevens die u ons verstrekte toen u zich op het Portaal registreerde.

2. ONZE DIENSTEN

Welke Diensten bieden we aan?

Het Portaal is een online bestelplatform voor Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg (Clinici/Apothekers), Groothandelaren en Kleinhandelapotheken om toegang te krijgen tot geneesmiddelen die SR binnen hun land verdeelt. Voor Farmaceutische klanten biedt ons Portaal een geanonimiseerde samenvatting met een overzicht van uw producttoevoer.

Als gebruik van een Portaal kunt u:

 • zich registreren voor een SR-account;
 • registratie- en andere officiële documentatie uploaden;
 • producten/prijzen die in uw land beschikbaar zijn en binnen uw accounttype passen, inkijken;
 • relevante productdocumentatie downloaden, zoals samenvatting van de productkenmerken (SPK/SmPC), bijsluiters enz.;
 • registratie/bestelstatus en voortgang bekijken; en
 • bestelgeschiedenis bekijken.

Ons Portaal staat ter uw beschikking indien u zich in het Verenigd Koninkrijk (d.i. Engeland, Wales, Schotland en Noord-Ierland), Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje, Portugal, Denemarken, België, Zweden, Oostenrijk, Nederland, Vaticaanstad, Polen, Luxemburg, IJsland en de Ierse Republiek bevindt.

Ons Portaal staat ter uw beschikking indien u het enkel opent in naam van een organisatie of in uw beroepsmatige hoedanigheid en u door uw organisatie geautoriseerd bent om in haar naam geneesmiddelen aan te kopen. U mag het Portaal niet gebruiken voor persoonlijk gebruik en uw toelating om het Portaal te gebruiken, vervalt wanneer u uw functie verlaat. Het kan wel zijn dat u zich opnieuw bij het Portaal kunt registreren in het kader van uw nieuwe tewerkstelling. Indien u het Portaal blijft gebruiken voor persoonlijk gebruik of terwijl u niet tewerkgesteld bent, kunnen wij deze overeenkomst en uw toegang tot het Portaal met onmiddellijke ingang beëindigen.

3. GEBRUIK VAN DE DIENSTEN

Om te garanderen dat u het Portaal en de Diensten overeenkomstig deze Voorwaarden kunt gebruiken, moet u:

 • volledige en accurate informatie verstrekken zoals vereist;
 • te allen tijde ons Beleid rond fair gebruik (zie onderstaand Schema 1 ) respecteren;
 • het Portaal en/of de Diensten niet gebruiken voor ongepaste doeleinden; en
 • de instructies die u op het Portaal krijgt, volgen.

4. CONNECTIVITEIT

Deze beveiligde dienst is erg gebruiksvriendelijk en werkt op de meeste desktop personal computers (PC's), laptops, tablets en smartphones. U hoeft op deze apparaten geen software of toepassingen te downloaden of te installeren.

Het enige wat u nodig hebt, is een internettoegang en een ondersteunde internetbrowser, namelijk de recentste versies van:

 • Google Chrome; of
 • Microsoft Edge; of
 • Apple Safari.

5. HET PORTAAL GEBRUIKEN

Gebruiksvereisten. Om het Portaal en de Diensten te gebruiken, verklaart en garandeert u dat u ouder bent dan 18 jaar en gemachtigd bent om onderhavige Voorwaarden te aanvaarden en ermee in te stemmen.

Identiteitscontroles / frauduleuze Informatie. Wij kunnen contact met u opnemen om uw identiteit te controleren en mogelijk aanvullende informatie bij u opvragen. Wij behouden ons het recht voor u geen toestemming te verlenen tot het Portaal indien wij geloven dat de informatie die u hebt verstrekt, niet accuraat is en/of wij vermoeden dat iemand zich ten onrechte als u voordoet. We kunnen uw toegang tot en gebruik van de Portaaldienst opschorten, stopzetten of weigeren tot wij overtuigd zijn dat u het werkelijk bent.

Mogelijk houden we toezicht op het gebruik. Wij behouden ons het recht voor toezicht te houden op uw gebruik van het Portaal en/of de Diensten en een gebruikerstoegang op elk moment uit te schakelen, indien wij redelijkerwijze van mening zijn dat u een bepaling in deze Voorwaarden niet hebt nageleefd of indien wij een vermoeden hebben van ongeoorloofd gebruik of misbruik van het Portaal en/of de Diensten.

6. HOE KUNNEN WIJ UW PERSOONLIJKE INFORMATIE GEBRUIKEN?

Voor meer informatie over hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken, verwijzen we naar ons Privacybeleid .

Indien u graag een kopie van uw persoonsgegevens ontvangt, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming (DPO) via DPO@hah.co.uk. Indien u meer wilt weten over uw rechten, verwijzen wij naar ons Privacybeleid .

Informatiebronnen (Opt-in). Door u te registreren en uw registratiegegevens te verstrekken, hebt u uw toestemming bevestigd om de Portaaldiensten te ontvangen.

7. WIJ KUNNEN WIJZIGINGEN AANBRENGEN AAN DEZE VOORWAARDEN

We kunnen deze Voorwaarden van tijd tot tijd aanpassen. Telkens wanneer u ons Portaal wenst te gebruiken, controleer dan onderhavige Voorwaarden zodat u begrijpt welke Voorwaarden er op dat moment van toepassing zijn.

8. WIJ KUNNEN WIJZIGINGEN AANBRENGEN AAN HET PORTAAL EN/OF DE DIENSTEN

We kunnen het Portaal en/of de Diensten van tijd tot tijd bijwerken en/of er wijzigingen aan aanbrengen, bijvoorbeeld om wijzigingen in uw behoeften en/of onze zakelijke prioriteiten, beveiligingsupdates of eventuele juridische of wettelijke wijzigingen te verwerken.

9. WIJ KUNNEN HET PORTAAL OPSCHORTEN OF VERWIJDEREN

We bieden geen garantie dat het Portaal of content in het Portaal altijd of ononderbroken beschikbaar zal zijn. Het is mogelijk dat we de beschikbaarheid van de volledige of een deel van het Portaal opschorten of intrekken of beperken om zakelijke en operationele reden, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) technische of veiligheidsredenen.

We zullen u een redelijke kennisgeving bezorgen als er eventuele opschortingen of intrekkingen plaatsvinden.

Indien we de toegang tot het Portaal op een gegeven moment moeten opschorten, zullen wij u op voorhand inlichten (tenzij de opschorting te wijten is aan onvoorziene omstandigheden, bijvoorbeeld onderhoud in noodsituaties).

We behouden ons het recht voor om uw toegang tot het Portaal op welk moment dan ook, zonder kennisgeving en zonder dat wij tegenover u aansprakelijk zijn, indien wij redelijkerwijze van mening zijn dat u een van onderhavige Voorwaarden hebt geschonden. In dergelijke omstandigheden zullen wij u inlichten.

10. TOEKENNING VAN EEN TIJDELIJKE GEBRUIKERSLICENTIE

Terwijl u aangemeld bent op de Portaaldienst kunt u het Portaal en de Diensten niet voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik aanwenden.

Dit is een beperkte licentie en u mag geen rechten over het Portaal verkopen, toekennen, in sublicentie geven, een zekerheid verschaffen over of op een andere manier trachten om rechten over te dragen, werken creëren op basis van het Portaal of het Portaal of de Diensten op de een of andere manier commercieel exploiteren. Dit omvat (maar is niet beperkt tot) de verkoop, doorverkoop, reproductie, het dupliceren of kopiëren van het Portaal en/of de Diensten en het gebruik van tools voor datamining, verzameling of extractie. Indien een van deze handelingen wordt gesteld, leidt dit tot een beëindiging van uw licentie en zult u niet langer de toestemming hebben om gebruik te maken van het Portaal of de Diensten.

11. DISCLAIMERS

Contentdisclaimers: Alle informatie op ons Portaal of in alle communicatie die u van ons krijgt, is louter voor algemene informatiedoeleinden en is niet bedoeld als advies waar u zich op moet baseren. Dergelijke informatie mag niet gebruikt worden als basis ter vervanging van het inwinnen van gepast individueel medische advies of het gebruik van medische diensten.

Hoewel we redelijke inspanningen doen om de informatie op het Portaal actueel te houden, bieden we geen verklaringen, garanties of waarborgen, expliciet noch impliciet, dat de inhoud op het Portaal accuraat, compleet of actueel is. We aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met een handeling of het niet stellen van een handeling die u doet op basis van deze informatie.

Algemene Disclaimers: We bieden geen garantie dat het Portaal of de Diensten zullen beantwoorden aan uw vereisten of dat de Diensten ononderbroken, 100% beveiligd of foutloos zijn of dat eventuele tekortkomingen zullen rechtgezet worden. We zijn niet aansprakelijk voor fouten of eventuele gecorrumpeerde of gecompromitteerde gegevens die worden overgedragen naar plaatselijke of onderlinge telecommunicatiedragers.

We zullen alle redelijke voorzorgsmaatregelen treffen om te beschermen tegen storingen in onze installaties en software en regelmatige back-ups maken van alle opgeslagen informatie. U bevestigt en aanvaardt dat indien een herstel van gegevens vanuit de back-up noodzakelijk is, het meerdere dagen in beslag kan nemen om een dergelijk gegevensherstel uit te voeren en de werking van het Portaal en/of de Diensten terug operationeel te maken.

Wij garanderen niet dat het Portaal veilig en vrij van virussen of bugs zal zijn. U bent verantwoordelijk voor het configureren van uw Apparaten om naar het Portaal te kunnen gaan. U dient uw eigen antivirussoftware te gebruiken.

WE UITEN GEEN VERKLARINGEN OF GARANTIES IN VERBAND MET: DE TEVREDENHEID OVER DE OVERHEIDSREGELS DIE DE BEKENDMAKING VAN INFORMATIE OVER RECEPTPLICHTIGE GENEESMIDDELEN; OF EEN BEHANDELING, ACTIE OF AANVRAAG OF BEREIDING VAN MEDICATIE OP BASIS VAN INFORMATIE DIE WORDT GEBODEN OF GEGEVEN VIA HET PORTAAL OF DE DIENSTEN.

We onderschrijven niet de promotie, producten of diensten van externe partijen en garanderen of valideren niet de accuraatheid van eventuele reclameboodschappen, promoties, communicatie of andere materialen van derden. We aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de accuraatheid van informatie op een website van derden.

12. ONZE AANSPRAKELIJKHEID VOOR VERLIES OF SCHADE DIE U LIJDT

We zijn verantwoordelijk ten opzichte van u voor voorspelbare verliezen en schade die door ons veroorzaakt worden. Indien wij onderhavige Voorwaarden niet naleven, zijn wij verantwoordelijk voor verliezen of schade die u lijdt als dit een voorspelbaar gevolg is van het feit dat wij een inbreuk plegen op deze overeenkomst of geen redelijke zorg en vaardigheden toepassen, maar we zijn niet verantwoordelijk voor verliezen of schade die niet voorspelbaar zijn. Verliezen of schade zijn voorspelbaar indien het ofwel voor de hand ligt dat ze zullen plaatsvinden of zowel u als wij op het moment dat we de overeenkomst aangingen wisten dat ze zouden plaatsvinden.

Wij passen op geen enkele manier een uitsluiting of beperking onze aansprakelijkheid tegenover u toe indien het onwettig zou zijn dit te doen. Dit omvat aansprakelijkheid om u te compenseren voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze onachtzaamheid of de onachtzaamheid van onze werknemers, vertegenwoordigers of onderaannemers of naar aanleiding van fraude of frauduleuze misleiding.

Aansprakelijkheid voor schade aan uw Apparaat of digitale content. Indien defecte digitale content die wij hebben verstrekt schade berokkent aan uw Apparaat of digitale content die u bezit en dit wordt veroorzaakt doordat wij geen redelijke zorg en vaardigheid hebben toegepast, zullen wij ofwel de schade herstellen of u een schadevergoeding betalen. We zullen echter niet aansprakelijk zijn voor schade die u zou kunnen voorkomen hebben door ons advies op te volgen om een update uit te voeren die u gratis aangeboden krijgt, of voor schade die werd veroorzaakt doordat u de installatie-instructies niet correct hebt gevolgd of niet beschikt over de minimale systeemvereisten die wij aanraden.

Geen aansprakelijk voor het onvermogen om het Portaal te gebruiken / het vertrouwen op content. Rekening houdend met 'Wij passen op geen enkele manier een uitsluiting of beperking onze aansprakelijkheid tegenover u toe indien het onwettig zou zijn dit te doen' zijn wij ten opzichte van u niet aansprakelijk voor eventuele verliezen of schade, zij het in het kader van de overeenkomst, wegens onrechtmatige daad (met inbegrip van onachtzaamheid), verbreking van een statutaire plicht of anderszins, zelfs als deze voorspelbaar zijn, als die voortvloeien uit:

 • onvermogen om het Portaal te gebruiken; of
 • het gebruik van of het vertrouwen op content op het Portaal.

Wij zijn niet aansprakelijk voor zakelijke verliezen. Indien u de Diensten gebruikt voor commerciële, zakelijke of doorverkoopdoeleinden zullen wij ten opzichte van u niet aansprakelijk zijn voor eventuele verliezen van winsten, verliezen van zakelijke activiteit, onderbrekingen in de zakelijke activiteit of verlies van zakelijke opportuniteiten.

13. OMSTANDIGHEDEN DIE BUITEN ONZE CONTROLE VALLEN

We zullen niet aansprakelijk zijn indien de levering van de Diensten vertraagd of verhinderd wordt door omstandigheden die buiten onze controle vallen. Mocht dit gebeuren, dan zullen wij zo snel mogelijk met u contact opnemen om u hierover in te lichten en stappen ondernemen om de gevolgen van de vertraging of storing tot een minimum te beperken.

14. BEËINDIGING VAN ONZE PORTALOVEREENKOMST MET U EN GEVOLGEN

Ons recht van beëindigen. Door gebruik te maken van het Portaal en van de Diensten zijn wij een overeenkomst aangegaan. Het is mogelijk dat uw recht om het Portaal of de Diensten te gebruiken beëindigen indien:

 • u binnen een redelijke termijn nadat wij u erom hebben gevraagd, niet de informatie verstrekt die voor ons noodzakelijk is om de Portaaldiensten te verstrekken, bijvoorbeeld geldige contactinformatie;
 • u een ernstige (door ons te bepalen) of herhaaldelijk een inbreuk pleegt op een van onderhavige Voorwaarden of ons Beleid rond Fair Gebruik (zie Schema 1 hieronder).

Wij kunnen ons terugtrekken van de Portaaldiensten . We kunnen u aanschrijven om u te laten weten dat wij de Portaaldiensten niet langer zullen aanbieden. Wij zullen trachten om u op voorhand op de hoogte te brengen van het feit dat we de Diensten niet langer zullen leveren.

We zullen u via het meegedeelde e-mailadres inlichten over een eventuele beëindiging of opschorting.

Uw recht om te beëindigen. U kunt op elk moment het gebruik van het Portaal stopzetten door met ons contact op te nemen op het nummer 00 800 500 600 30 of via e-mail contact-rare@sciensus.com .

15. INTELLECTUELE EIGENDOM

De woordmerken en het logo van “Healthcare at Home”, “Sciensus” zijn geregistreerde handelsmerken die wij met toestemming van de eigenaar gebruiken. Wij zijn de eigenaar of licentienemer van alle andere intellectuele eigendomsrechten op het Portaal en in het materiaal dat erop gepubliceerd is. Deze werken zijn wereldwijd beschermd door auteursrechten en verdragen. Al deze rechten zijn voorbehouden.

16. ANDERE BELANGRIJKE VOORWAARDEN

Niemand anders heeft rechten binnen onderhavige Voorwaarden. Geen enkele andere persoon heeft rechten om onderhavige Voorwaarden af te dwingen dan SR.

Indien een rechtbank zou oordelen dat een deel van onderhavige Voorwaarden onwettig is, dan blijft de rest wel van kracht. Elk van de paragrafen in onderhavige Voorwaarden zijn afzonderlijk operationeel. Indien een rechtbank of relevante autoriteit zou beslissen dat een of meerdere daarvan onwettig zijn, blijven de resterende paragrafen volledig van kracht en effectief.

Zelfs als er een vertraging optreedt in het feit dat we onderhavige Voorwaarden afdwingen, kunnen wij deze alsnog later afdwingen. Indien wij niet onmiddellijk aandringen op de uitvoering van iets wat u volgens onderhavige Voorwaarden vereist bent te doen, of indien er vertraging ontstaat in de stappen die we tegen u ondernemen in verband met uw inbreuk op onderhavige Voorwaarden, zal dit niet betekenen dat u die zaken niet hoeft te doen en het verhindert ons niet om op een later tijdstip stappen tegen u te ondernemen.

Welke wetten zijn van toepassing op onderhavige Voorwaarden en waar kunt u een zaak aanhangig maken? Onderhavige Voorwaarden worden geregeld door de Engelse wet en u kunt met betrekking tot het Portaal en/of de Diensten een zaak aanhangig maken in de Engelse rechtbanken. Indien u in Schotland woont, kunt u ook een zaak aanhangig maken in Schotland. Indien u in Noord-Ierland woont, kunt u ook een zaak aanhangig maken in Noord-Ierland.

17. DEFINITIES

Onderstaande definities van begrippen zijn van toepassing op onderhavige Voorwaarden.

Apparaat betekent de computer, laptop, smartphone of tabletcomputer die u gebruikt om een verbinding te maken met het Portaal.

Diensten heeft de betekenis die wordt beschreven in bepaling 2 en zoals verder beschreven in het Portaal.

*Sciensus Rare maakt deel uit van de Healthcare At Home-bedrijvengroep. Het Portaal wordt bestuurd door Healthcare at Home Ltd, een vennootschap geregistreerd in Engeland & Wales (bedrijfsregistratienummer 027559609) voor haarzelf en in naam van Sciensus International B.V., een vennootschap geregistreerd in Nederland (bedrijfsregistratienummer 34363537).

Healthcare at Home-bedrijvengroep: Indien u zich buiten het VK bevindt, is Sciensus International B.V. de entiteit met wie u een overeenkomst aangaat wanneer u zich registreert op het Sciensus Rare Axcess Portal. Indien u zich in het VK bevindt, is Healthcare at Home Ltd (een in Engeland en Wales gevestigde vennootschap met Bedrijfsregistratienummer 02759609) de entiteit waarmee u een contract aangaat wanneer u zich op het Sciensus Rare Axcess Portal registreert. Bij de verwerking van uw registratie, die persoonsgegevens bevat, handelen Healthcare at Home Ltd en Sciensus International B.V. gezamenlijk als Gegevensbeheerders. Healthcare at Home is bij de Britse toezichthoudende autoriteit (Information Commissioner’s Office) geregistreerd onder het nummer Z6896758. Ook Sciensus GmbH handelt als verwerker bij het verwerken van uw registratie, die persoonsgegevens bevat.

Sciensus International B.V. wordt gereguleerd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (het Nederlandse ministerie van gezondheid, welzijn en sport). SR is actief onder onderstaande Groothandelslicenties: (1) Nederland: NL WDA – 15224G; (2) VK: UK WDA – WDA (H) 15956.

SCHEMA 1

Beleid rond Fair Gebruik

Ons beleid rond Fair Gebruik is ontworpen om fraude en misbruik van het Portaal en onze Diensten te voorkomen.

Onwettige, verboden of ongewone activiteiten (onvolledige lijst)

U hebt geen toestemming (en mag niemand anders toestemming geven) voor hetgeen volgt:

 1. gebruik van het Portaal of de Diensten op een onwettige of frauduleuze manier en/of voor onwettige, frauduleuze of ongepaste doeleinden;
 2. gebruik van het Portaal of de Diensten met het doel om minderjarigen op de een of andere manier te schaden of pogingen daartoe;
 3. het plaatsen of doorsturen van een bericht (schriftelijk, mondeling of via video) onder een valse naam of gebruik van onze netwerkmiddelen om de identiteit van iemand anders aan te nemen of autorisatie vervalsen om in naam van anderen (onder andere maar niet beperkt tot Clinici) of SR te handelen. Alle berichten die via het Portaal worden verstuurd, moeten de verzender correct identificeren en u mag geen pogingen doen om de origine van e-mailberichten of posts te wijzigen;
 4. het geven van toestemming aan een andere persoon of entiteit om uw persoonlijke aanmeldinformatie te gebruiken;
 5. poging om de veiligheid of integriteit van computersystemen of netwerken van SR, het Portaal of andere websites of webpagina's die door of via het Portaal kunnen geopend worden, te ondermijnen, en u mag niet trachten om ongeoorloofde toegang te verkrijgen;
 6. het oogsten of verzamelen van data over een ander individu dat gebruik maakt van het Portaal;
 7. het posten of doorsturen van om het even welke data, materialen, content of informatie die bedreigend, fout, misleidend, schimpend, beledigend, minachtend, pornografisch of godslasterend zijn of die een virus, worm, Trojaans aard, tijdsbom of andere computerprogramma's of -code bevatten of bevorderen die bedoeld zijn om het Portaal en/of de Diensten te beschadigen, vernietigen, onderscheppen, downloaden, verstoren, manipuleren of anderszins te verstoren of expropriëren;
 8. handelingen zoals het knoeien met, hacken, spoofen, kopiëren, wijzigen of op een andere manier corrumperen of pogen om ongeoorloofde toegang te verkrijgen tot het beheer, de beveiliging of correcte werking van het Portaal en/of de Diensten, of de server waarop het Portaal of gerelateerde materialen worden bewaard of welke andere server, computer of database dan ook die in verbinding staat met het Portaal. U mag met het Portaal geen gebruik maken van robots of scripts;
 1. pogingen om van een uitvoerbare code of informatie op of ontvangen van het Portaal te reverse-engineeren, reverse-assembleren, reverse-compileren, decompileren, desassembleren, vertalen of anderszins te wijzigen, frauderen of valse resultaten te creëren. U stemt ermee in een antivirus- en/of antispywaresoftware te gebruiken die zo ingesteld is dat uw cookie-instellingen in uw internetbrowser worden omzeild;
 1. het uploaden of verstrekken van informatie aan het Portaal of een Clinicus die strijdig is met de intellectuele eigendomsrechten van derden en/of een verplichting van vertrouwelijkheid of contractuele plicht ten opzichte van een externe partij; of
 2. het reproduceren, dupliceren, kopiëren of verkopen van een deel van het Portaal, als inbreuk op de bepalingen van onze Voorwaarden.

Inbreuk op dit Beleid rond Fair Gebruik

Wanneer wij van mening zijn dat een inbreuk op dit Beleid rond Fair Gebruik werd gepleegd, kunnen wij acties ondernemen die wij gepast achten.

Het niet naleven van dit Beleid rond Fair Gebruik houdt een materiële inbreuk op onze Voorwaarden in, op basis waarvan u toestemming krijgt om gebruik te maken van ons Portaal, wat ertoe kan leiden dat wij alle of bepaalde van onderstaande acties ondernemen (louter naar eigen goeddunken):

· verwijdering van informatie die u hebt verstrekt en die wij louter naar eigen goeddunken beschouwen als frauduleus, schimpend, beledigend, obsceen of in overtreding met het intellectuele eigendomsrecht van derden;

· opschorting of beëindiging van uw overeenkomst voor de Diensten. Wanneer wij dit louter naar eigen goeddunken redelijk achten, kunnen wij u een kennisgeving van ongepast gedrag doorsturen voordat wij de Diensten opschorten, beëindigen of alternatieven aanbieden, naargelang hetgeen wij als gepast beschouwen;

 • het opstellen van een waarschuwing aan uw adres;

· juridische stappen tegen u voor de terugbetaling van alle kosten op basis van een schadevergoeding (met inbegrip van, maar niet beperkt tot redelijke administratie en juridische kosten) naar aanleiding van de inbreuk;

 • aanvullende juridische stappen tegen u;

· bekendmaking van dergelijke informatie aan wetshandhavingsinstanties waarvan wij redelijkerwijze van mening zijn dat dit noodzakelijk of wettelijk vereist is.

Wij sluiten onze aansprakelijkheid uit voor alle handelingen die we als reactie op inbreuken op dit Beleid rond Fair Gebruik kunnen ondernemen. De handelingen die we mogelijk ondernemen zijn niet beperkt tot hetgeen hierboven wordt beschreven, en we kunnen ook andere acties ondernemen die wij als gepast beschouwen.